336 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến

Đại diện Ban tổ chức chủ trì chương trình họp báo. Ảnh: MP
Đại diện Ban tổ chức chủ trì chương trình họp báo. Ảnh: MP
Đại diện Ban tổ chức chủ trì chương trình họp báo. Ảnh: MP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM