3 học sinh trong vụ lật thuyền tại Bắc Mê vẫn đang mất tích

3 học sinh trong vụ lật thuyền tại Bắc Mê (Hà Giang) vẫn đang mất tích.
3 học sinh trong vụ lật thuyền tại Bắc Mê (Hà Giang) vẫn đang mất tích.
3 học sinh trong vụ lật thuyền tại Bắc Mê (Hà Giang) vẫn đang mất tích.
Lên top