200 tỷ đồng lát vỉa hè bằng đá tự nhiên, đường Trần Phú đã "tan nát"