Phi cơ Typhoon lao đầu xuống biển trong khi bay biểu diễn