Nga đã chuyển giao "món quà" 6 chiến đấu cơ MiG-29 cho Serbia