Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chiêu mới của IS: Cài bom vào gấu bông, đồ chơi trẻ em