Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Doanh nghiệp của người khuyết tật gặp nhiều thách thức khi bước vào hội nhập

Sản phẩm thủ công do người khuyết tật sản xuất.
Sản phẩm thủ công do người khuyết tật sản xuất.