Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vì sao tử tù hiến xác cho y học lại khó thực hiện?