Việc làm ý nghĩa của Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô

Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao quà “sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng” năm 2018 cho bà Nguyễn Thị Giang Hồng là đoàn viên CĐ Trường Mầm non Thạch Thán (huyện Quốc Oai). Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao quà “sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng” năm 2018 cho bà Nguyễn Thị Giang Hồng là đoàn viên CĐ Trường Mầm non Thạch Thán (huyện Quốc Oai). Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao quà “sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng” năm 2018 cho bà Nguyễn Thị Giang Hồng là đoàn viên CĐ Trường Mầm non Thạch Thán (huyện Quốc Oai). Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top