4.587 đoàn viên được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng