Văn Lâm, Công Phượng, Quế Ngọc Hải đi vào sách Việt Nam vô địch

Lá thư xin việc đầy khát khao của Đặng Văn Lâm đã trở thành cảm hứng của nhiều cây viết. Ảnh: Fox-Sports
Lá thư xin việc đầy khát khao của Đặng Văn Lâm đã trở thành cảm hứng của nhiều cây viết. Ảnh: Fox-Sports
Lá thư xin việc đầy khát khao của Đặng Văn Lâm đã trở thành cảm hứng của nhiều cây viết. Ảnh: Fox-Sports

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top