Vẫn chưa có kết luận cuối cùng về cuộc thi Hoa hậu Đại dương

Lê Âu Ngân Anh.
Lê Âu Ngân Anh.