Từ ồn ào quyên góp của nghệ sĩ Việt, nghĩ về chuyện làm từ thiện đúng cách

Nhiều nghệ sĩ Việt làm từ thiện thời gian qua. Ảnh: NSCC, CTCC, CMH.
Nhiều nghệ sĩ Việt làm từ thiện thời gian qua. Ảnh: NSCC, CTCC, CMH.
Nhiều nghệ sĩ Việt làm từ thiện thời gian qua. Ảnh: NSCC, CTCC, CMH.
Lên top