Gạt bỏ mọi ồn ào, Việt Hương mua chiếc xe thứ 5 để giúp bệnh nhân COVID-19

Việt Hương mua xe thứ 5 để làm từ thiện. Ảnh: NSCC.
Việt Hương mua xe thứ 5 để làm từ thiện. Ảnh: NSCC.
Việt Hương mua xe thứ 5 để làm từ thiện. Ảnh: NSCC.
Lên top