“Thánh địa” Graffiti ở Melbourne

Tác phẩm graffiti của Quiw Bill hoàn thiện nơi con hẻm nhỏ Hosier và trong tiếng lọc cọc từ bình xịt sơn hòa cùng tiếng bước chân qua lại của du khách, điều duy nhất bạn có thể thốt lên: “Thật tuyệt vời!”. Đó là những gì ngắn gọn nhất để nói về bảo tàng nghệ thuật ngoài trời ở Melbourne (Úc).
Tác phẩm graffiti của Quiw Bill hoàn thiện nơi con hẻm nhỏ Hosier và trong tiếng lọc cọc từ bình xịt sơn hòa cùng tiếng bước chân qua lại của du khách, điều duy nhất bạn có thể thốt lên: “Thật tuyệt vời!”. Đó là những gì ngắn gọn nhất để nói về bảo tàng nghệ thuật ngoài trời ở Melbourne (Úc).
Tác phẩm graffiti của Quiw Bill hoàn thiện nơi con hẻm nhỏ Hosier và trong tiếng lọc cọc từ bình xịt sơn hòa cùng tiếng bước chân qua lại của du khách, điều duy nhất bạn có thể thốt lên: “Thật tuyệt vời!”. Đó là những gì ngắn gọn nhất để nói về bảo tàng nghệ thuật ngoài trời ở Melbourne (Úc).
Lên top