Tháng 7 cô hồn: Không mê tín nhưng cần kiêng nhưng điều này

Theo dân gian quan niệm, tháng 7 còn gọi là tháng cô hồn. Ảnh: LDO
Theo dân gian quan niệm, tháng 7 còn gọi là tháng cô hồn. Ảnh: LDO
Theo dân gian quan niệm, tháng 7 còn gọi là tháng cô hồn. Ảnh: LDO