Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sao VIP bỏ về giữa chừng show thời trang gây bức xúc