Quang Dũng, Cẩm Vân, diva Hồng Nhung và 20 năm nhớ Trịnh Công Sơn

Quang Dũng, Cẩm Vân, diva Hồng Nhung hát tại nhà riêng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Anh Tú,
Quang Dũng, Cẩm Vân, diva Hồng Nhung hát tại nhà riêng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Anh Tú,
Quang Dũng, Cẩm Vân, diva Hồng Nhung hát tại nhà riêng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Anh Tú,
Lên top