Quốc Trường: "Tôi phải ôm và xin lỗi Bảo Anh vì bạo hành khi đóng phim"

Quốc Trường - Bảo Anh đóng vợ chồng. Ảnh: NSCC.
Quốc Trường - Bảo Anh đóng vợ chồng. Ảnh: NSCC.
Quốc Trường - Bảo Anh đóng vợ chồng. Ảnh: NSCC.
Lên top