Những câu chuyện kể khát vọng thành công tại sự kiện nghệ thuật “Cất cánh“