Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Những bản tình ca”- những bài ca bay qua năm tháng

Bìa CD "Những bản tình ca".
Bìa CD "Những bản tình ca".