Nhà văn Sơn Tùng - tác giả "Búp sen xanh" qua đời, thọ 93 tuổi

Nhà văn Sơn Tùng đang sáng tác. Ảnh: Vĩnh Khánh
Nhà văn Sơn Tùng đang sáng tác. Ảnh: Vĩnh Khánh
Nhà văn Sơn Tùng đang sáng tác. Ảnh: Vĩnh Khánh
Lên top