Câu chuyện về một gia đình có 23 họa sĩ

Tác phẩm “Góp thóc vào kho” của họa sĩ Tạ Thúc Bình.
Tác phẩm “Góp thóc vào kho” của họa sĩ Tạ Thúc Bình.
Tác phẩm “Góp thóc vào kho” của họa sĩ Tạ Thúc Bình.
Lên top