Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld qua đời

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld. Ảnh: AFP/Getty
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld. Ảnh: AFP/Getty
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld. Ảnh: AFP/Getty
Lên top