Nhà hát Lớn Hà Nội mở lại tour du lịch tham quan sau thời gian bị gián đoạn

Nhà hát Lớn Hà Nội.
Nhà hát Lớn Hà Nội.