MC Lại Văn Sâm chia sẻ kỉ niệm bất ngờ về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Lên top