Nhân ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Bí ẩn về bức tranh chưa từng được công bố

Bức tranh quý mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ cùng họa sĩ Trịnh Cung và họa sĩ Tôn Thất Văn
Bức tranh quý mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ cùng họa sĩ Trịnh Cung và họa sĩ Tôn Thất Văn
Bức tranh quý mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ cùng họa sĩ Trịnh Cung và họa sĩ Tôn Thất Văn
Lên top