Mang tranh vẽ nông dân đi Hà Lan

Họa sĩ Hoàng Hà Tùng và những tác phẩm sẽ mang đi Hà Lan. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Họa sĩ Hoàng Hà Tùng và những tác phẩm sẽ mang đi Hà Lan. Ảnh do nhân vật cung cấp.