Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mai Chí Công - “tiểu soái ca” của cộng đồng