Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX: Mới từ khẩu hiệu đến giải thưởng

Phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đoạt giải Bông Sen vàng - LHP VN lần thứ XIX. Ảnh: A.C
Phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đoạt giải Bông Sen vàng - LHP VN lần thứ XIX. Ảnh: A.C