Hồng Nhung hội ngộ danh ca Khánh Ly và Lệ Thu trong đêm nhạc Nhớ mùa thu Hà Nội