Hơn 1.000 nghệ nhân tham gia Ngày hội Văn hoá các dân tộc Tây Bắc

Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV khai mạc ngày 18.8. Ảnh: Báo Sơn La.
Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV khai mạc ngày 18.8. Ảnh: Báo Sơn La.
Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV khai mạc ngày 18.8. Ảnh: Báo Sơn La.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top