Ngày hội du lịch của vựa trái cây miền Nam giữa vùng núi Trung bộ

Ngày hội Văn hoá Du lịch làng Đại Bình Ảnh: Thanh Chung
Ngày hội Văn hoá Du lịch làng Đại Bình Ảnh: Thanh Chung
Ngày hội Văn hoá Du lịch làng Đại Bình Ảnh: Thanh Chung
Lên top