Hoa hậu Pháp mắc COVID-19 ở nước có biến thể Omicron, Kim Duyên ra sao?

Hoa hậu Pháp (trái) được xác định mắc COVID-19 khi đến Israel dự thi còn Kim Duyên được Hoàng My tiết lộ vẫn ổn định. Ảnh: MU.
Hoa hậu Pháp (trái) được xác định mắc COVID-19 khi đến Israel dự thi còn Kim Duyên được Hoàng My tiết lộ vẫn ổn định. Ảnh: MU.
Hoa hậu Pháp (trái) được xác định mắc COVID-19 khi đến Israel dự thi còn Kim Duyên được Hoàng My tiết lộ vẫn ổn định. Ảnh: MU.
Lên top