Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hiệp hội khách sạn Đà Nẵng từ chối việc thu phí tác quyền qua tivi khách sạn

Hiệp hội Khách sạn Đà nẵng từ chối yêu cầu thu tác quyền qua ti vi.
Hiệp hội Khách sạn Đà nẵng từ chối yêu cầu thu tác quyền qua ti vi.