Hải Phòng trưng bày 10.000 cuốn trong ngày hội sách

10.000 cuốn sách được trưng bày trong ngày hội sách Hải Phòng năm 2019.
10.000 cuốn sách được trưng bày trong ngày hội sách Hải Phòng năm 2019.
10.000 cuốn sách được trưng bày trong ngày hội sách Hải Phòng năm 2019.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top