Hà Tĩnh hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

Họp báo kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc.
Họp báo kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc.