Giản lược cấp phép biểu diễn cho nghệ sĩ hải ngoại

Ca sĩ Bằng Kiều là một trong những nghệ sĩ thường xuyên trở về Việt Nam biểu diễn. Ảnh: T. L
Ca sĩ Bằng Kiều là một trong những nghệ sĩ thường xuyên trở về Việt Nam biểu diễn. Ảnh: T. L
Ca sĩ Bằng Kiều là một trong những nghệ sĩ thường xuyên trở về Việt Nam biểu diễn. Ảnh: T. L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top