Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giản lược cấp phép biểu diễn cho nghệ sĩ hải ngoại

Ca sĩ Bằng Kiều là một trong những nghệ sĩ thường xuyên trở về Việt Nam biểu diễn. Ảnh: T. L
Ca sĩ Bằng Kiều là một trong những nghệ sĩ thường xuyên trở về Việt Nam biểu diễn. Ảnh: T. L