Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia đình nhỏ Trương Quỳnh Anh hào hứng làm thiện nguyện vui Trung Thu