Độc đáo “Chợ quê xưa” tại Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng

Nấu rượu truyền thống tại Tết xưa. Ảnh: Lê Phi Long
Nấu rượu truyền thống tại Tết xưa. Ảnh: Lê Phi Long