Độc đáo chợ phiên "quốc tế" Na Mèo

Hoạt động mua bán nhộn nhịp tại Chợ phiên "quốc tế" Na Mèo. Ảnh: NT
Hoạt động mua bán nhộn nhịp tại Chợ phiên "quốc tế" Na Mèo. Ảnh: NT
Hoạt động mua bán nhộn nhịp tại Chợ phiên "quốc tế" Na Mèo. Ảnh: NT
Lên top