Di tích, bảo vật quốc gia ở Huế bị xâm hại: Không lẽ cứ mãi "SOS"?

Nhiều du khách tiếc nuối khi các di tích, các bảo vật quốc gia bị viết, vẽ bậy mà không thể phục hồi. (ảnh chụp ngày 5.2.2020). Ảnh: PV
Nhiều du khách tiếc nuối khi các di tích, các bảo vật quốc gia bị viết, vẽ bậy mà không thể phục hồi. (ảnh chụp ngày 5.2.2020). Ảnh: PV
Nhiều du khách tiếc nuối khi các di tích, các bảo vật quốc gia bị viết, vẽ bậy mà không thể phục hồi. (ảnh chụp ngày 5.2.2020). Ảnh: PV
Lên top