Vấn đề của du lịch Việt Nam 2020:

Giải bài toán khai thác và bảo vệ di sản

Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Ảnh: T. L
Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Ảnh: T. L
Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Ảnh: T. L
Lên top