Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Con gái cố nhà thơ Nguyễn Bính làm tuyển tập cho cha

Các nhà văn, nhà thơ chúc mừng bà Hồng Cầu hoàn thành cuốn tuyển tập cho cha. Ảnh: T.L
Các nhà văn, nhà thơ chúc mừng bà Hồng Cầu hoàn thành cuốn tuyển tập cho cha. Ảnh: T.L