Cô gái co rút tứ chi và những vần thơ lay động lòng người

Hai tập thơ “Mưa sao băng” và “Triền sống” của Nguyễn Thủy Tiên.
Hai tập thơ “Mưa sao băng” và “Triền sống” của Nguyễn Thủy Tiên.
Hai tập thơ “Mưa sao băng” và “Triền sống” của Nguyễn Thủy Tiên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM