Bom tấn 'Kong: Skull Island' lập kỷ lục mới trong lịch sử chiếu bóng Việt Nam