Bạn bè, người thân thương tiếc tiễn đưa nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo

Xin vĩnh biệt nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
Xin vĩnh biệt nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.
Xin vĩnh biệt nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top