Yêu cầu dời toàn bộ tượng “đội quân đất nung” ra khỏi Đà Lạt

Ngành du lịch yêu cầu chủ sở hữu dời toàn bộ bức tượng dị hợm này ra khỏi Đà Lạt. Ảnh: NVCC
Ngành du lịch yêu cầu chủ sở hữu dời toàn bộ bức tượng dị hợm này ra khỏi Đà Lạt. Ảnh: NVCC
Ngành du lịch yêu cầu chủ sở hữu dời toàn bộ bức tượng dị hợm này ra khỏi Đà Lạt. Ảnh: NVCC
Lên top