“Vầng trăng cổ nhạc” về Long An

Long An được xem là cái nôi của Đơn ca Tài tử và cải lương. Trong ảnh: Một vở diễn của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An.
Long An được xem là cái nôi của Đơn ca Tài tử và cải lương. Trong ảnh: Một vở diễn của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An.