Từ chuyện Lưu Diệc Phi, Hollywood là "chiếc áo rộng" của mỹ nhân Châu Á?

Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Châu Á khôn gây được ấn tượng khi tấn công Hollywood. Ảnh: Cắt phim
Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Châu Á khôn gây được ấn tượng khi tấn công Hollywood. Ảnh: Cắt phim
Lưu Diệc Phi và dàn mỹ nhân Châu Á khôn gây được ấn tượng khi tấn công Hollywood. Ảnh: Cắt phim
Lên top